EQL Pharma Investor Relations

Listbyte 2024

Nasdaq Stockholms bolagskommitté meddelande den 12 juni 2024 att EQL Pharma AB (”EQL”) uppfyller gällande noteringskrav och har godkänt ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är den 4 juli 2024. På grund av noteringen kommer EQL att avnoteras från Spotlight Stock Market och sista dagen för handel på Spotlight Stock Market är den 3 juli 2024.

Nedan finns en sammanställning av det material som publiceras avseende listbytet och upptagandet till handel av aktierna i EQL på Nasdaq Stockholm.