EQL Pharma Investor Relations

EQL Pharma som investering

EQL Pharmas aktie har varit noterad på Spotlight Stock Market sedan 2013. Några anledningar som gör EQL Pharmas aktie till en intressant investering:

  • Fokus på nischgenerika ger en konkurrensfördel då de stora läkemedelsbolagen har ett annat fokus.
  • Låga kostnader för marknadsföring då läkemedel i Norden säljs enligt Apotekens utbytessystem.
  • Samarbete med indiska läkemedelsföretaget Cadila Pharmaceuticals.
  • Mål att växa 40% i omsättning per räkenskapsår.
  • Stora möjligheter till expansion på marknader utanför Norden.

Aktieinformation

Kortnamn: EQL
Noteringsplats: Spotlight Stock Market
Antal aktieägare: 961
Antal aktier: 29 063 610
Aktiekapital: 1,308 MSEK

Ägarförhållanden

AktieägareAndel (%)
Cadila Pharmaceuticals Ltd30,00
Christer Fåhraeus29,00
Avanza Pension3,29
SEB Fonder2,19
Sten Irwe1,54
Lars Fåhraeus1,24
Carnegie Fonder1,19
Emanuel Eriksson1,10
Cliens Fonder1,06
Martin Søkjer-Petersen1,03

Analytiker

EQL Pharmas aktie följs av följande analytiker:

  • Carnegie
  • Erik Penser Bank
  • Kalqyl