EQL Pharma Investor Relations

Välkommen till EQL Pharmas investerarsidor!

Vi strävar efter att ha en öppen och proaktiv dialog med våra aktieägare.
Läs mer

Delårsrapport Q3 2023/2024

Se Axel Schörling, VD, presentera EQL Pharmas senaste rapport.
Delårsrapport Q3 2023/2024

Pressmeddelanden

EQL Pharma’s VD ökar sitt innehav i bolaget

EQL Pharmas VD, Axel Schörling, har ökat sin ägarandel i bolaget. Under perioden 22-24 maj har Axel Schörling köpt 53,903 aktier i Bolaget till ett volymvägt snittpris av 47,05 SEK, en affär på tot...

Bokslutskommuniké April 2023 – mars 2024

Regulatorisk

God tillväxt och rekordmånga lanseringar Januari - mars 2024 · Koncernens omsättning under fjärde kvartalet, januari till mars uppgick till 78,1 (60,3) MSEK, en ökning med 30%. Justerat för för...

Se alla

EQL Pharma i korthet

EQL Pharma är ett läkemedelsföretag fokuserat på att effektivt och genomtänkt utveckla och marknadsföra generikaläkemedel inom terapier och marknader där företaget ser potential för lönsam tillväxt.
Läs mer om oss

Finansiell kalender

28jun2024

Årsredovisning 2023/24

08aug2024

Delårsrapport Q1

19aug2024

Årsstämma

Prenumerera