EQL Pharma Investor Relations

Per Svangren

Styrelseledamot

Utbildning

Apotekare, Uppsala Universitet

Född

1973

Aktieinnehav

10 480 aktier

Oberoende

Ja, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Invald

Styrelseledamot sedan 2021

Arbetslivserfarenhet

För närvarande seniorkonsult och VD i egna konsultbolaget Svangren Life Science Consulting AB. Har >20 års erfarenhet av Pharma- och Med Tech industrin i både lokala och globala befattningar. Tidigare arbetsgivare inkluderar Pfizer, AstraZeneca, LEO Pharma samt SOBI. Avslutade i mars 2021 uppdrag i Barsebäck Golf Country Club efter 7 år i dess styrelse.