EQL Pharma Investor Relations

Per Ollermark

Styrelseledamot samt Ordförande revisionskommittén

Utbildning

BSC

Född

1960

Aktieinnehav

Inget innehav

Oberoende

Ja, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget

Invald

Styrelseledamot sedan 2021

Arbetslivserfarenhet

Mer än 25 års erfarenhet från ledande ekonomibefattningar i internationella koncerner, både utomlands och i Sverige, varav flertalet bolag inom Life Science. Sedan 10 år interimskonsult och ekonomisk rådgivare via det egna bolaget Turn the Key AB, med fokus på effektiviseringsprojekt, turn-around, IPO-förberedelser och traditionella interims roller.