EQL Pharma Investor Relations

Martin Kristofferson

COO

Utbildning

MSc Business Administration, Linköpings Universitet

Född

1978

Aktieinnehav

15 200 aktier och 166 000 köpoptioner

Arbetslivserfarenhet

Martin Kristofferson har haft flertalet Sourcing och Procurement roller inom life science industrin och kommer närmast från en tjänst med ansvar för CMO och Medical Devices Procurement hos Leo Pharma i Köpenhamn. Martin har även bott och arbetat i Indien som en del i AstraZenecas Branded Generics initiativ.