EQL Pharma Investor Relations

Linda Neckmar

Styrelseledamot

Utbildning

Civ.ing kemiteknik Lunds Tekniska Högskola

Född

1973

Aktieinnehav

2 500 aktier

Oberoende

Ja, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Invald

Styrelseledamot sedan 2020

Arbetslivserfarenhet

Head of Commercial Development på Chr Hansen AS. Styrelseledamot i Veg of Lund AB. Tidigare VP EMEA and APAC på Probi AB och styrelseledamot i Phase Holographic Imaging AB.