EQL Pharma Investor Relations

Cornelia Lindström

Reg/QA/PV Director

Utbildning

MSc Pharm, Leg. Apotekare, Uppsala Universitet

Född

1986

Aktieinnehav

46 000 köpoptioner

Arbetslivserfarenhet

Cornelia har lång erfarenhet av Regulatory Affairs och Quality Assurance i olika positioner inom läkemedelsindustrin och kommer närmast från en roll som Head of Regulatory Affairs and Pharmacovigilance på Bayer Animal Health i Köpenhamn