EQL Pharma Investor Relations

Carl Lindgren

Chief Business Development Officer

Utbildning

B.Sc., Business Administration & Economics, Lunds Universitet

Född

1968

Aktieinnehav

50 000 aktier och 100 000 köpoptioner

Arbetslivserfarenhet

Carl Lindgren har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin inom multinationationella företag som AstraZeneca PLC, Lundbeck A/S och Karo Pharma AB. Han kommer närmast från en tjänst som VP M&A/Business Development inom koncernledningen på Karo Healthcare AB. Carl är även styrelseledamot i Iconovo AB och i Biomedica Norden AB.