EQL Pharma Investor Relations

Anna Jönsson

CFO

Utbildning

Examen från IHM Business School inom ekonomi och redovisning

Född

1984

Aktieinnehav

13 729 aktier

Arbetslivserfarenhet

Anna har mer än tio års erfarenhet från redovisning- och revisionsbranschen. Hon har arbetat som kvalificerad redovisningskonsult och kontorschef i Lund på Resursgruppen Ekonomi & Revision AB. Anna har tidigare varit CFO åt börsbolagen Amniotics AB samt Respiratorius AB.