EQL Pharma Investor Relations

Anders Månsson

Styrelseledamot

Utbildning

BSc & MBA

Född

1967

Aktieinnehav

10 000 aktier

Oberoende

Ja, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Invald

Styrelseledamot sedan 2018

Arbetslivserfarenhet

Med över 30 års erfarenhet inom läkemedelsbranschen har Anders haft flera ledande befattningar inom multinationella läkemedelsföretag, både utomlands och i Sverige. Han är för närvarande VD för Oncoinvent, ett norskt bioteknikföretag som är verksamt inom nukleärmedicin. Han är också styrelseledamot i Immetric AB, ett privat riskkapitalbolag som arbetar med investeringar i teknologibaserade privata bolag i tidig fas.