EQL Pharma Investor Relations

Alexander Brising

Chief Commercial Officer

Utbildning

MSc Business Administration, Management & Operations från Handelshögskolan i Göteborg

Född

1970

Aktieinnehav

272 105 aktier

Arbetslivserfarenhet

Alexander Brising har haft en rad marknads- och affärsutvecklingsuppdrag inom farmaindustrin, närmast kommer han från Sandoz Nordiska huvudkontor i Köpenhamn och ett uppdrag som Commercial Head Sweden.