EQL Pharma Investor Relations

Mellozzan® (melatonin) lanseras i Tyskland och Österrike

EQL:s nyckelprodukt Mellozzan[®] har nu lanserats i Tyskland och Österrike. Där tillhandahålls produkten för patienter av EQL:s strategiska partner Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG. Utöver Tyskland och Österrike har Medice även ett pågående arbete med registreringar i Finland och Schweiz samt lansering i Storbritannien. Under 2023 lanserade Medice Mellozzan[®] i Danmark och Norge.

Parallellt med lanseringen pågår ett arbete med att få Mellozzan® statligt subventionerat i Tyskland, Österrike och Storbritannien. Fram tills det sker kommer patienterna att själva bekosta medicinen vilket initialt begränsar försäljningen. Detta är helt normalt för lanseringar i dessa länder och något vi och Medice räknat med. EQL ser i nuläget ingen anledning till att Mellozzan® inte kommer att bli subventionerat i Tyskland, Österrike och Storbritannien på samma sätt som redan skett i de skandinaviska länderna.

Förutom de länder som omfattas av Medice, befinner sig andra partners i olika stadier av registrering för Mellozzan® i Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna, Turkiet och Kazakstan. Därutöver har EQL ingått ett globalt licensavtal som omfattar 89 länder med Adalvo för Mellozzan®.
 

Om Mellozzan®

Mellozzan® innehåller sömnhormonet melatonin och är indicerat för barn som har ADHD och lider av sömnsvårigheter, där så kallade sömnhygieniska åtgärder inte har hjälpt. Mellozzan® är också indicerat för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna.
 

Om EQL

EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Företaget har för närvarande 37 nischade generika (dvs generika med begränsad konkurrens förutom originalläkemedlet) lanserade på de nordiska marknaderna. Utöver dessa finns det en betydande pipeline av ytterligare nischgenerika för lansering 2024 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel, inklusive sjukhusprodukter, i Norden och utvalda europeiska marknader. EQL Pharma AB har sin verksamhet i Lund och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsföretag i bland annat EU och Asien.

Om Medice

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, grundat 1949 och med huvudkontor i Iserlohn (Tyskland), är ett helt integrerat läkemedelsföretag med egen GxP-kapacitet inom utveckling, tillverkning och pan-europeisk och internationell distribution av läkemedel och medicintekniska produkter. Det är kärnan i "Medice – The Health Family" som syftar till att förbättra patienthanteringen genom att erbjuda högkvalitativa innovativa läkemedel, icke-farmakologiska interventioner och värdeskapande tjänster. För mer information, besök www.medice.com.

PRESSMEDDELANDE 2024-04-22 Mellozzan lanseras i Tyskland och Österrike