EQL Pharma Investor Relations

Valberedning inför årsstämman 2024

Enligt beslut av årsstämman 2023 ska valberedningen sammankallas av Styrelseordförande och bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna vid december månads utgång 2023.

Vid december månads utgång var de tre största aktieägarna Cadila Pharmaceuticals Ltd. och Fårö Capital AB samt SEB Fonder. Samtliga har accepterat att deltaga i valberedningsarbetet.

Inför årsstämman 2024 utgörs valberedningen av Christer Fåhraeus (utsedd av Fårö Capital AB), Rajiv I Modi (utsedd av Cadila Pharmaceuticals Ltd.), samt Erik Hallengren (utsedd av SEB Fonder).

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen uppmanas att skicka e-post till info@eqlpharma.com.

PRESSMEDDELANDE 2024-02-16 Valberedning