EQL Pharma Investor Relations

EQL Pharma AB offentliggör prospekt för listbyte till Nasdaq Stockholm

EQL Pharma AB ("EQL Pharma" eller "Bolaget") meddelade den 12 juni 2024 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Det prospekt som upprättats i samband med listbytet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på EQL Pharmas hemsida, www.eqlpharma.com, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

En notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett viktigt steg i EQL Pharmas fortsatta utveckling och ger Bolaget ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. EQL Pharma har varit listat på Spotlight Stock Market sedan 2013, men styrelsen anser att noteringen av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm kommer att öka förutsättningarna för att bredda EQL Pharmas aktieägarbas och ge Bolaget tillgång till fler internationella och institutionella investerare, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta utveckling. Därtill medför även noteringen en kvalitetsstämpel för EQL Pharma och dess verksamhet.

EQL Pharmas aktier kommer att handlas i Small-cap segmentet under kortnamnet EQL och ISIN-kod SE0005497732. Det sker inget erbjudande om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier i samband med listbytet. Aktieägare i EQL Pharma behöver inte vidta några åtgärder. Första handelsdag på Nasdaq Stockholms huvudlista är torsdagen den 4 juli 2024 och sista handelsdag på Spotlight Stock Market är onsdagen den 3 juli 2024.

Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till EQL Pharma i samband med noteringen.

PRESSMEDDELANDE 2024-06-28 EQL Pharma AB offentliggör prospekt för listbyte till Nasdaq Stockholm