EQL Pharma Investor Relations

Mellozzan® (melatonin) har fått marknadsföringsgodkännande i Schweiz

EQL:s nyckelprodukt Mellozzan[®] har nu fått marknadsföringsgodkännande av hälsomyndigheten i Schweiz, där den kommer att tillhandahållas för patienter av EQL:s licenspartner Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG. Lanseringen av Mellozzan[®] i Schweiz förväntas under det finansiella året 2024/25, med förbehåll för subventionsbeslut och tillverkningskapacitet. Utöver Schweiz har Medice även ett pågående arbete med registreringar och efterföljande lanseringar i Finland och Storbritannien. Under 2023 lanserade Medice Mellozzan[®] i Danmark och Norge, och tidigare i år lanserades den även i Tyskland och Österrike.

Mellozzan® är den första snabbverkande melatoninprodukten som registreras i Schweiz. Sedan tidigare finns långsamverkande melatonin för personer över 55 år med sömnsvårigheter, men inget för Mellozzans normala patientgrupp – barn med ADHD och sömnsvårigheter där sömnhygieniska åtgärder inte varit tillräckligt.

Förutom de länder som omfattas av Medice, befinner sig andra partners i olika stadier av registrering för Mellozzan® i Frankrike, Italien, Nederländerna, Turkiet och Kazakstan. Därutöver har EQL ingått ett globalt licensavtal som omfattar ett hundratal länder med Adalvo för Mellozzan®.
 

Om Mellozzan®

Mellozzan® innehåller sömnhormonet melatonin och är indicerat för barn som har ADHD och lider av sömnsvårigheter, där så kallade sömnhygieniska åtgärder inte har hjälpt. Mellozzan® är också indicerat för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna.
 

Om EQL

EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Företaget har idag mer än 40 nischade generika (dvs generika med begränsad konkurrens förutom originalläkemedlet) lanserade på de nordiska marknaderna. Utöver dessa finns det en betydande pipeline av ytterligare nischgenerika för lansering 2024 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel, inklusive sjukhusprodukter, i Norden och utvalda europeiska marknader. EQL Pharma AB har sin verksamhet i Lund och är noterat på Nasdaq Stockholm. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsföretag i bland annat EU och Asien.

Om Medice

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, grundat 1949 och med huvudkontor i Iserlohn (Tyskland), är ett helt integrerat läkemedelsföretag med egen GxP-kapacitet inom utveckling, tillverkning och pan-europeisk och internationell distribution av läkemedel och medicintekniska produkter. Det är kärnan i "Medice – The Health Family" som syftar till att förbättra patienthanteringen genom att erbjuda högkvalitativa innovativa läkemedel, icke-farmakologiska interventioner och värdeskapande tjänster. För mer information, besök www.medice.com.

PRESSMEDDELANDE 2024-07-05 Mellozzan godkänt i Schweiz