EQL Pharma Investor Relations

Handeln i EQL Pharmas aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag

EQL Pharma AB ("EQL Pharma" eller "Bolaget") meddelade den 12 juni 2024 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista och offentliggjorde den 28 juni 2024 ett prospekt med anledning av upplistningen. Idag, den 4 juli 2024, inleds handeln i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm.

VD Axel Schörling kommenterar: ”Noteringen på Nasdaq´s huvudlista är en kvalitetsstämpel på EQL Pharma och ett naturligt steg i vårt bolagsbygge. Vi växer för närvarande med runt 40% och har som mål att fortsätta vara en snabbväxare, i många år till. Genom Nasdaq-noteringen får vi dessutom tillgång till internationella kapitalmarknader och institutionella investerare kan i större utsträckning än tidigare bli delägare i EQL.”

EQL Pharmas aktie kommer att handlas i Small Cap-segmentet och kommer att behålla både sin ticker (EQL) och ISIN-kod (SE0005497732). I samband med listbytet kommer det inte att ske något erbjudande eller emission av nya aktier och aktieägare i EQL Pharma behöver inte vidta några åtgärder.

Bolaget har, i samband med listbytet, upprättat ett prospekt som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.eqlpharma.com.

Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till EQL Pharma i samband med noteringen.

PRESSMEDDELANDE 2024-07-04 Handeln i EQL Pharmas aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag